ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าสัก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
2
5
7
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
7
2
9
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
28
23
51
6
ม.1
1
3
4
1
ม.2
4
5
9
1
ม.3
4
1
5
1
รวมมัธยมต้น
9
9
18
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
32
69
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...