ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำพาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
8
7
15
1
ป.1
14
5
19
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
5
9
14
1
รวมประถม
43
41
84
6
ม.1
5
3
8
1
ม.2
6
7
13
1
ม.3
6
3
9
1
รวมมัธยมต้น
17
13
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
61
129
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...