ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
12
18
30
1
รวม อบ.
12
18
30
1
ป.1
17
12
29
1
ป.2
11
16
27
1
ป.3
10
13
23
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
62
62
124
6
ม.1
7
7
14
1
ม.2
7
9
16
1
ม.3
5
9
14
1
รวมมัธยมต้น
19
25
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
105
198
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...