ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
4
8
1
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
10
2
12
1
รวม อบ.
24
14
38
3
ป.1
12
7
19
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
11
14
25
1
ป.6
13
11
24
1
รวมประถม
59
50
109
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
64
147
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...