ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังยาว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
13
23
1
อบ.3
14
9
23
1
รวม อบ.
24
22
46
2
ป.1
11
13
24
1
ป.2
7
20
27
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
14
15
29
1
ป.5
11
16
27
1
ป.6
20
19
39
1
รวมประถม
71
93
164
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
115
210
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...