ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังยาว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
15
25
1
อบ.3
12
15
27
1
รวม อบ.
22
30
52
2
ป.1
15
8
23
1
ป.2
13
14
27
1
ป.3
6
19
25
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
13
17
30
1
ป.6
11
15
26
1
รวมประถม
66
84
150
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
114
202
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...