ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฟ้า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
13
11
24
2
ป.1
13
7
20
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
44
38
82
6
ม.1
5
0
5
1
ม.2
2
2
4
1
ม.3
4
5
9
1
รวมมัธยมต้น
11
7
18
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
56
124
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...