ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเป้า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
3
13
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
18
12
30
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
4
9
13
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
13
6
19
1
รวมประถม
43
34
77
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
46
107
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...