ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
6
9
1
อบ.2
5
1
6
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
15
11
26
3
ป.1
5
5
10
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
3
8
11
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
4
9
13
1
รวมประถม
28
34
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
45
88
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...