ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
8
14
22
1
รวม อบ.
13
22
35
2
ป.1
17
10
27
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
11
5
16
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
6
12
18
1
รวมประถม
61
52
113
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
74
148
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...