ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านค้างอ้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
8
9
1
อบ.3
3
9
12
1
รวม อบ.
4
17
21
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
3
7
10
1
ป.3
4
9
13
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
1
6
7
1
รวมประถม
29
37
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
54
87
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...