ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปิงหลวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
16
10
26
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
3
9
12
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
37
35
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
45
98
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...