ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองลี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
2
10
1
อบ.3
1
3
4
1
รวม อบ.
9
5
14
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
3
1
4
1
ป.3
1
2
3
1
ป.4
3
0
3
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
6
1
7
1
รวมประถม
19
12
31
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
28
17
45
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...