ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
15
15
30
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
11
14
25
1
ป.4
5
8
13
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
47
53
100
6
ม.1
3
6
9
1
ม.2
7
7
14
1
ม.3
9
2
11
1
รวมมัธยมต้น
19
15
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
83
164
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...