ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
7
8
15
3
ป.1
16
12
28
1
ป.2
14
16
30
1
ป.3
14
18
32
1
ป.4
20
17
37
1
ป.5
17
15
32
1
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
94
87
181
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
95
196
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...