ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
9
9
18
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
6
2
8
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
39
27
66
6
ม.1
5
2
7
1
ม.2
3
8
11
1
ม.3
6
11
17
1
รวมมัธยมต้น
14
21
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
57
119
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...