ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
1
7
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
11
5
16
2
ป.1
13
11
24
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
11
1
12
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
49
37
86
6
ม.1
3
7
10
1
ม.2
11
5
16
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
20
16
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
58
138
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...