ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
4
6
10
1
ป.1
8
6
14
1
ป.2
11
5
16
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
48
30
78
6
ม.1
2
8
10
1
ม.2
6
5
11
1
ม.3
6
9
15
1
รวมมัธยมต้น
14
22
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
58
124
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...