ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
12
9
21
1
รวม อบ.
12
9
21
1
ป.1
16
5
21
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
1
1
2
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
40
31
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
40
92
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...