ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
4
14
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
16
9
25
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
42
32
74
6
ม.1
3
7
10
1
ม.2
10
5
15
1
ม.3
5
1
6
1
รวมมัธยมต้น
18
13
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
54
130
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...