ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
8
7
15
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
7
2
9
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
10
1
11
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
32
20
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
27
67
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...