ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
15
14
29
2
ป.1
9
7
16
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
8
14
22
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
52
50
102
6
ม.1
13
10
23
1
ม.2
4
5
9
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
25
23
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
87
179
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...