ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
3
0
3
1
รวม อบ.
4
2
6
2
ป.1
2
3
5
1
ป.2
3
0
3
1
ป.3
2
0
2
1
ป.4
1
1
2
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
16
8
24
6
ม.1
0
2
2
1
ม.2
1
1
2
1
ม.3
2
4
6
1
รวมมัธยมต้น
3
7
10
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
23
17
40
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...