ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
16
13
29
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
2
7
9
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
7
2
9
1
รวมประถม
29
29
58
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
42
87
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...