ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
1
4
1
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
21
12
33
3
ป.1
10
5
15
1
ป.2
13
4
17
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
56
25
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
37
114
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...