ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาน้อย ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
76
102
178
6
ม.2
101
79
180
6
ม.3
85
81
166
6
รวมมัธยมต้น
262
262
524
18
ม.4
86
96
182
6
ม.5
90
79
169
6
ม.6
77
102
179
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
253
277
530
18
รวมทั้งหมด
515
539
1,054
36
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...