ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาน้อย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
75
62
137
6
ม.2
77
99
176
6
ม.3
94
75
169
6
รวมมัธยมต้น
246
236
482
18
ม.4
63
95
158
6
ม.5
73
90
163
6
ม.6
87
75
162
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
223
260
483
18
รวมทั้งหมด
469
496
965
36
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...