ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
7
15
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
19
13
32
3
ป.1
6
4
10
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
4
1
5
1
รวมประถม
32
21
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
34
85
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...