ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปัวพิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
3
13
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
17
6
23
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
3
8
11
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
7
11
18
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
34
48
82
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
54
105
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...