ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปางถ้ำ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
10
7
17
2
ป.1
7
4
11
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
10
12
22
1
ป.4
5
8
13
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
9
3
12
1
รวมประถม
39
38
77
6
ม.1
5
7
12
1
ม.2
8
3
11
1
ม.3
5
0
5
1
รวมมัธยมต้น
18
10
28
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
55
122
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...