ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
9
9
18
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
7
0
7
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
8
2
10
1
รวมประถม
36
22
58
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
31
76
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...