ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
10
6
16
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
7
0
7
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
31
23
54
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
29
70
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...