ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
1
10
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
13
8
21
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
4
9
13
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
4
1
5
1
รวมประถม
29
31
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
39
81
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...