ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
11
14
25
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
9
4
13
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
36
34
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
48
95
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...