ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเลี้ยว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
6
4
10
2
ป.1
4
1
5
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
5
1
6
1
ป.4
6
0
6
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
29
13
42
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
17
52
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...