ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฮวก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
11
14
25
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
8
1
9
1
ป.6
11
3
14
1
รวมประถม
50
24
74
6
ม.1
3
5
8
1
ม.2
4
7
11
1
ม.3
3
2
5
1
รวมมัธยมต้น
10
14
24
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
52
123
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...