ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
66
77
143
5
อบ.3
71
65
136
5
รวม อบ.
137
142
279
10
ป.1
186
165
351
10
ป.2
184
177
361
10
ป.3
212
174
386
10
ป.4
190
179
369
11
ป.5
204
186
390
11
ป.6
197
178
375
11
รวมประถม
1,173
1,059
2,232
63
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,310
1,201
2,511
73
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...