ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
72
68
140
5
อบ.3
83
66
149
5
รวม อบ.
155
134
289
10
ป.1
193
170
363
10
ป.2
214
171
385
10
ป.3
190
174
364
10
ป.4
207
188
395
11
ป.5
198
178
376
11
ป.6
187
186
373
11
รวมประถม
1,189
1,067
2,256
63
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,344
1,201
2,545
73
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...