ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
79
79
158
7
อบ.3
84
93
177
6
รวม อบ.
163
172
335
13
ป.1
135
145
280
9
ป.2
120
127
247
8
ป.3
142
146
288
8
ป.4
159
127
286
8
ป.5
141
160
301
8
ป.6
137
161
298
7
รวมประถม
834
866
1,700
48
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
997
1,038
2,035
61
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...