ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
76
80
156
6
อบ.3
89
88
177
7
รวม อบ.
165
168
333
13
ป.1
143
139
282
9
ป.2
140
152
292
9
ป.3
129
139
268
8
ป.4
145
151
296
9
ป.5
164
133
297
9
ป.6
143
161
304
9
รวมประถม
864
875
1,739
53
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,029
1,043
2,072
66
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...