ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
8
22
1
อบ.2
16
17
33
1
อบ.3
16
17
33
1
รวม อบ.
46
42
88
3
ป.1
27
24
51
2
ป.2
22
7
29
1
ป.3
21
14
35
1
ป.4
15
17
32
1
ป.5
19
19
38
1
ป.6
14
15
29
1
รวมประถม
118
96
214
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
164
138
302
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...