ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
16
17
33
2
ป.1
26
23
49
2
ป.2
31
14
45
2
ป.3
29
24
53
2
ป.4
18
19
37
2
ป.5
24
15
39
2
ป.6
20
24
44
2
รวมประถม
148
119
267
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
164
136
300
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...