ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยชมภู ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
7
1
8
1
รวม อบ.
10
3
13
2
ป.1
7
4
11
1
ป.2
11
4
15
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
37
23
60
6
ม.1
10
8
18
1
ม.2
12
4
16
1
ม.3
3
6
9
1
รวมมัธยมต้น
25
18
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
44
116
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...