ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยชมภู ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
1
8
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
12
4
16
2
ป.1
11
4
15
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
11
7
18
1
รวมประถม
39
28
67
6
ม.1
8
5
13
1
ม.2
11
6
17
1
ม.3
9
6
15
1
รวมมัธยมต้น
28
17
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
49
128
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...