ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปางขอน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
12
20
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
13
19
32
2
ป.1
7
14
21
1
ป.2
12
4
16
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
45
47
92
6
ม.1
5
6
11
1
ม.2
3
1
4
1
ม.3
3
6
9
1
รวมมัธยมต้น
11
13
24
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
79
148
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...