ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจะคือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
17
26
1
อบ.3
12
17
29
1
รวม อบ.
21
34
55
2
ป.1
12
14
26
1
ป.2
17
17
34
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
12
12
24
1
ป.5
17
4
21
1
ป.6
11
7
18
1
รวมประถม
76
60
136
6
ม.1
3
8
11
1
ม.2
6
6
12
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
15
18
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
112
224
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...