ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจะคือ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
7
20
1
อบ.3
11
20
31
1
รวม อบ.
24
27
51
2
ป.1
12
17
29
1
ป.2
12
12
24
1
ป.3
14
17
31
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
16
3
19
1
รวมประถม
73
61
134
6
ม.1
11
5
16
1
ม.2
3
5
8
1
ม.3
5
5
10
1
รวมมัธยมต้น
19
15
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
103
219
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...