ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำลัด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
10
23
1
อบ.3
8
15
23
1
รวม อบ.
21
25
46
2
ป.1
11
16
27
1
ป.2
17
15
32
1
ป.3
15
14
29
1
ป.4
23
23
46
2
ป.5
15
11
26
1
ป.6
24
17
41
2
รวมประถม
105
96
201
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
121
247
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...