ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำลัด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
13
24
1
อบ.3
15
8
23
1
รวม อบ.
26
21
47
2
ป.1
20
19
39
2
ป.2
11
23
34
1
ป.3
15
16
31
1
ป.4
17
15
32
1
ป.5
24
24
48
2
ป.6
16
12
28
1
รวมประถม
103
109
212
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
129
130
259
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...