ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขัวแคร่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
5
11
1
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
20
14
34
3
ป.1
9
11
20
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
1
6
7
1
รวมประถม
36
43
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
57
113
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...