ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขัวแคร่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
1
7
1
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
16
13
29
3
ป.1
5
12
17
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
8
3
11
1
ป.5
1
6
7
1
ป.6
5
9
14
1
รวมประถม
30
42
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
55
101
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...