ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
6
16
1
อบ.2
14
10
24
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
33
26
59
3
ป.1
16
8
24
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
12
10
22
1
รวมประถม
62
49
111
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
75
170
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...