ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
8
21
1
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
14
10
24
1
รวม อบ.
35
28
63
3
ป.1
9
10
19
1
ป.2
14
13
27
1
ป.3
14
12
26
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
65
61
126
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
89
189
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...