ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
8
10
1
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
12
17
29
3
ป.1
5
5
10
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
11
6
17
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
44
33
77
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
50
106
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...