ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนางแล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
4
11
1
อบ.2
4
12
16
1
อบ.3
13
12
25
1
รวม อบ.
24
28
52
3
ป.1
7
5
12
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
8
2
10
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
39
32
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
60
123
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...