ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนางแล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
12
17
1
อบ.2
12
10
22
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
25
26
51
3
ป.1
9
11
20
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
8
2
10
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
10
3
13
1
รวมประถม
42
30
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
56
123
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...