ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสันต้นขาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
8
6
14
3
ป.1
5
5
10
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
2
1
3
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
23
16
39
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
22
53
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...