ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
12
26
1
อบ.2
20
16
36
2
อบ.3
17
10
27
1
รวม อบ.
51
38
89
4
ป.1
26
19
45
2
ป.2
23
24
47
2
ป.3
16
11
27
2
ป.4
23
25
48
2
ป.5
35
19
54
2
ป.6
23
29
52
2
รวมประถม
146
127
273
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
197
165
362
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...