ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยพลูพิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
0
8
1
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
25
17
42
3
ป.1
16
15
31
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
14
14
28
1
ป.4
11
3
14
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
13
11
24
1
รวมประถม
77
60
137
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
77
179
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...