ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยพลูพิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
3
10
1
อบ.2
10
12
22
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
25
21
46
3
ป.1
18
9
27
1
ป.2
14
13
27
1
ป.3
10
3
13
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
14
8
22
1
ป.6
14
18
32
1
รวมประถม
80
60
140
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
81
186
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...