ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
12
9
21
2
ป.1
46
31
77
3
ป.2
28
49
77
2
ป.3
32
29
61
2
ป.4
49
41
90
3
ป.5
46
38
84
3
ป.6
30
44
74
2
รวมประถม
231
232
463
15
ม.1
29
16
45
2
ม.2
19
19
38
1
ม.3
18
20
38
1
รวมมัธยมต้น
66
55
121
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
309
296
605
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...