ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
6
1
7
1
รวม อบ.
8
3
11
2
ป.1
48
26
74
3
ป.2
39
33
72
2
ป.3
26
41
67
2
ป.4
36
32
68
2
ป.5
49
38
87
3
ป.6
44
39
83
3
รวมประถม
242
209
451
15
ม.1
18
19
37
2
ม.2
24
14
38
1
ม.3
17
19
36
1
รวมมัธยมต้น
59
52
111
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
309
264
573
21
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...